CaliVita® - Recompense financiare speciale pentru manageri

CaliVita®


Asistenta Online

    Ai o problema cu comanda? Intreaba-ne pe Yahoo sau Facebook! Iti raspundem cat putem de repede!

Search

Calivita Romania pe Facebook

Regulament de funcţionare

 

 

Glosar de termeni

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Coordonatele calităţii de Distribuitor

Activităţile Distribuitorilor

Responsabilităţile Distribuitorilor

Punctele Bonus

Nivelele de performanţă

Reduceri pentru Distribuitorii Consumatori

Plata bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

Rabatul Elite

Bonusul Progresiv de Recompensă

Bonusul de Linie Triplă

Statutul de Manager – Prevederi generale

Recompense financiare speciale pentru Manageri

Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense

Comisia de Etică şi Disciplină

Garanţia produselor

Recompense financiare speciale pentru manageri

14.01. Distribuitorii care ating statutul de Manager se pot califica pentru plăţi suplimentare din partea Companiei. În secţiunea de faţă sunt descrise aceste drepturi exclusive ale Managerilor, iar cerinţele necesare pentru obţinerea acestor drepturi sunt conţinute atât în secţiunea de faţă, cât şi în cea următoare.

14.02. PREMIUL MANAGERIAL

14.02.1 Compania oferă un Premiu Managerial Distribuitorului care atinge statutul de Manager, conform specificaţiilor din secţiunea 15.00, şi îndeplineşte condiţiile prezentate în secţiunile 14.02.3-14.02.6.

14.02.2 Pentru a obţine dreptul la Premiul Managerial, Distribuitorul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii (clauzele 14.02.3-14.02.6) în luna respectivă:

14.02.3 – Distribuitorul trebuie să atingă statutul de Manager.

14.02.4 – Distribuitorul trebuie să aibă cel puţin o linie de 21% direct sponsorizată, precum şi un minimum de 47.500 PBGP (PBG să nu fie generate de linia de 21%) SAU

14.02.5 – Alternativ la 14.04.2, Distribuitorul trebuie să aibă cel puţin două linii de 21% direct sponsorizate.

14.02.6 – Distribuitorul trebuie să fi asigurat Garanţia Minimă Sponsorului direct. Consultaţi clauza 14.03.1 pentru mai multe detalii cu privire la Garanţia Minimă.

14.02.7 Premiul Managerial este calculat după cum urmează:
14.02.7.1 - 5% din PCG ale liniei (liniilor) de 21%, plus
14.02.7.2 - 5% din PCGP.

14.03. GARANŢIA MINIMĂ

14.03.1 Toţi Distribuitorii, după ce ating statutul de Manager, au obligaţia, de aici înainte, să asigure Sponsorului lor direct o plată lunară sub forma unei garanţii minime – valoarea Garanţiei Minime este de 5% din nivelul mediu global de performanţă.*
(*echivalentul în moneda locală, calculat în baza ratei de schimb de la momentul plăţii)

14.04. PREMIUL DE STABILITATE

14.04.1 Distribuitorii care ating nivelul nominal de performanţă de 21% într-o anumită lună au dreptul la Premiul de Stabilitate din partea Companiei.

14.04.2 Premiul de Stabilitate este format din două părţi, după cum urmează:
14.04.2A Premiul Direct de Stabilitate – o sumă bazată pe nivelul atins de toţi Distribuitorii direct sponsorizaţi (vezi tabelul 14.04.3), PLUS
14.04.2B Premiul Infinit de Stabilitate – 50% din diferenţa dintre valoarea Premiului Direct de Stabilitate şi valoarea premiului pentru cel mai înalt nivel atins într-un Grup direct sponsorizat (vezi tabelul de la secţiunea 14.04.3)

14.04.3 Premiul de Stabilitate (vezi tabelul alăturat)

14.04.4 Compania îşi rezervă dreptul de a plăti Premiul de Stabilitate în echivalentul în moneda locală, în baza ratei de schimb valabile la momentul efectuării păţii.

14.05 PREMIUL EXECUTIV

14.05.1 Compania oferă un Premiu Executiv de 1% Distribuitorului care totalizează cel puţin 140.000 PBGP într-o anumită lună.

14.05.2 Compania oferă un Premiu Executiv de 2% Distribuitorului care totalizează cel puţin 190.000 PBGP într-o anumit lună.

14.06 PREMIUL DE ARGINT

14.06.1 Distribuitorul care atinge statutul de Manager cu un Palmier de Argint (vezi secţiunea 15.00 pentru condiţii) sau un statut superior poate avea dreptul la Premiul de Argint.  

14.06.2 Premiul de Argint reprezintă 1% din realizările tuturor grupurilor de 21% care nu sunt sponsorizate direct, excepţie făcând grupurile care se află sub Distribuitorii care au atins nivelul de Manager cu un Palmier de Argint sau un nivel superior şi se află sub un Manager cu un Palmier de Argint.

14.06.3 Premiul de Argint este plătit de Companie doar în lunile în care Distribuitorul îndeplineşte toate condiţiile necesare pentru calificarea la Premiul de Argint.

14.07 PREMIUL DUBLU DE ARGINT

14.07.1 Distribuitorul care atinge statutul de Manager cu Doi Palmieri de Argint (vezi secţiunea 15.00 pentru condiţii) sau un statut superior poate avea dreptul la Premiul Dublu de Argint.  

14.07.2 Premiul Dublu de Argint reprezintă 0,25% din nivelul anual de Grup al tuturor Distribuitorilor care au atins statutul de DSPM sau un statut superior, suma de 0,25% fiind apoi alocată proporţional fiecărui Distribuitor care a obţinut dreptul la plata Premiului Dublu de Argint.

14.07.3 Premiul Dublu de Argint este plătit o dată pe an de Companie, la sfârşitul anului de Distribuitor.

14.07.4 Plăţile către Distribuitor sunt calculate doar pe baza lunilor din anul de Distribuitor în care acesta a îndeplinit toate condiţiile necesare calificării.  

14.08 PREMIUL DE AUR

14.08.1 Distribuitorul care atinge statutul de Manager cu un Palmier de Aur (vezi secţiunea 15.00 pentru condiţii) sau un statut superior poate avea dreptul la Premiul de Aur.  

14.08.2 Premiul de Aur reprezintă 0,25% din nivelul anual de Grup al tuturor Distribuitorilor care au atins statutul de GPM sau un statut superior, suma de 0,25% fiind apoi alocată proporţional fiecărui Distribuitor care a obţinut dreptul la plata Premiului de Aur.

14.08.3 Premiul de Aur este plătit o dată pe an de Companie la sfârşitul anului de Distribuitor.

14.08.4 Plăţile către Distribuitor sunt calculate doar pe baza lunilor din anul de Distribuitor în care acesta a îndeplinit toate condiţiile necesare calificării.  

14.09 BONUSUL UNIC

14.09.1 Distribuitorii care au atins statutul de TPM, SPM, GPM, DGPM, TGPM, D, ED sau S pentru prima dată pot avea dreptul la un bonus unic în numerar din partea Companiei, după cum se va vedea la secţiunea 15.00, prevederea „Recompense” de la nivelul managerial respectiv.

14.09.2 Dacă un Distribuitor atinge pentru prima dată un nivel care este superior nivelului la care are dreptul la bonusul unic (cu alte cuvinte, Distribuitorul „sare” peste nivelul care îi conferă dreptul la bonusul unic) şi nivelul atins nu presupune calificarea pentru bonusul unic, Distribuitorul va primi, totuşi, bonusul corespunzător nivelului „sărit”, cu condiţia ca Distribuitorul să îşi menţină nivelul atins timp de trei luni în continuu. Perioada de trei luni include şi luna în care Distribuitorul a atins pentru prima dată nivelul respectiv.

14.09.3 Dacă un Distribuitor atinge pentru prima dată un nivel care este superior nivelului la care are dreptul la bonusul unic (cu alte cuvinte, Distribuitorul „sare” peste nivelul care îi conferă dreptul la bonusul unic) şi nivelul atins presupune, de asemenea, calificarea pentru bonusul unic, Distribuitorul va primi doar bonusul cuvenit nivelului atins, nu şi cel pentru nivelul „sărit”. 


CalivitaCalivita

Coş  

(gol)

Reduceri

Nu există reduceri în acest moment

Produse noi

Nici un produs nou în acest moment

Calivita Romania pe Facebook