CaliVita® - Plata Bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

CaliVita®


Asistenta Online

    Ai o problema cu comanda? Intreaba-ne pe Yahoo sau Facebook! Iti raspundem cat putem de repede!

Search

Calivita Romania pe Facebook

Regulament de funcţionare

 

 

Glosar de termeni

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Coordonatele calităţii de Distribuitor

Activităţile Distribuitorilor

Responsabilităţile Distribuitorilor

Punctele Bonus

Nivelele de performanţă

Reduceri pentru Distribuitorii Consumatori

Plata bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

Rabatul Elite

Bonusul Progresiv de Recompensă

Bonusul de Linie Triplă

Statutul de Manager – Prevederi generale

Recompense financiare speciale pentru Manageri

Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense

Comisia de Etică şi Disciplină

Garanţia produselor

Plata Bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

9.01. Distribuitorii care au atins un nivel nominal de performanţă (12%, 15%, 18% sau 21%) au dreptul la bonusuri în numerar din partea Companiei, dacă îndeplinesc toate condiţiile necesare, aşa cum vor fi specificate în această secţiune.  

9.02. Plăţile sunt efectuate lunar de Companie către Distribuitori, în conformitate cu Regulamentul în vigoare în momentul efectuării plăţii, precum şi conform reglementărilor legale, financiare, fiscale şi altor reglementări în vigoare în momentul efectuării plăţii, în ţara în care se efectuează plata.  

9.03. PBP şi PBG determină procentul nivelului nominal de performanţă al unui Distribuitor. Acest procent este apoi aplicat totalului de PCP şi PCG, pentru a determina valoarea plăţilor bonus cuvenite Grupului Distribuitorului respectiv. Bonusul cuvenit unui singur Distribuitor reprezintă diferenţa dintre bonusul cuvenit Grupului şi suma aplicabilă liniei inferioare din acel Grup a Distribuitorului.

9.04. Pentru a fi eligibil să primească o recompensă financiară, Distribuitorul trebuie să fi realizat minimul de cumpărături în luna pentru care a fost emisă lista de performanţă. Această prevedere se aplică în majoritatea ţărilor, dar nu în toate. Vă rugăm să vă contactaţi Sponsorul pentru a afla care este minimul de cumpărături lunare care se aplică în ţara dumneavoastră. Valoarea cumpărăturilor lunare minime variază în funcţie de nivelul nominal de performanţă al Distribuitorului, după cum urmează:

9.04.1 - dacă nivelul nominal de performanţă al Distribuitorului este de 12%, 15% sau 18%, cumpărăturile personale de produse din Reţea trebuie să totalizeze 500 PBP.

9.04.2 - dacă nivelul nominal de performanţă al Distribuitorului este de 21%, cumpărăturile personale de produse din Reţea trebuie să totalizeze 1.000 PBP.

9.05. Valoarea cumpărăturilor minime lunare prezentată în secţiunea 9.04 se aplică doar plăţilor obişnuite ale bonusurilor. Fiecare dintre plăţile suplimentare la care poate avea dreptul un Distribuitor, cum ar fi Rabatul Elite, Bonusul Progresiv de Recompensă, Bonusul de Linie Triplă şi Premiile Manageriale, are condiţiile sale separate de calificare. Pentru detalii, vă rugăm consultaţi secţiunile respective ale acestui document.

9.06. Distribuitorul care primeşte, din partea Companiei, o înştiinţare referitoare la recompensele sale financiare, sub forma listei de performanţă, trebuie să emită o factură către Companie până cel târziu în ultima zi a lunii în care Distribuitorul a primit lista de performanţă, pentru ca plata către Distribuitor să poată fi efectuată. În cazul unor întârzieri inevitabile în trimiterea facturii către Companie, Compania va lua în considerare factura Distribuitorului trimisă după data specificată mai sus. În orice caz, dac o factură emisă pentru o anumită listă de performanţă este trimisă cu mai mult de 90 de zile întârziere începând cu ultima zi a lunii pentru care respectiva listă de performanţă este emisă, Distribuitorul îşi pierde dreptul la plăţile specificate în respectiva listă de performanţă. Această prevedere nu se va aplica în jurisdicţiile care interzic astfel de acţiuni. În aceste jurisdicţii, Compania va acţiona conform legilor în vigoare.

9.07. Lista de performanţă va fi trimisă Distribuitorului îndreptăţit să folosească Codul de Distribuitor menţionat în lista de performanţă, iar Compania va accepta, pentru respectiva listă de performanţă, doar facturile emise de Distribuitorul îndreptăţit să utilizeze Codul de Distribuitor menţionat în respectiva listă de performanţă, care va fi acelaşi cu destinatarul listei de performanţă.

9.08. Data facturii trimise de Distribuitor Companiei pentru a primi recompensele financiare trebuie să fie ultima zi a lunii pentru care lista de performanţă este emisă. Factura trebuie să cuprindă Codul de Distribuitor reflectat în lista de performanţă şi să poarte semnătura Distribuitorului îndreptăţit să utilizeze respectivul Cod de Distribuitor, care va fi acelaşi cu destinatarul listei de performanţă. Facturile nesemnate şi/ sau nedatate şi/ sau care indică un Cod de Distribuitor invalid nu vor fi acceptate de către Companie. Distribuitorul trebuie să emită facturi corecte, în conformitate cu legile şi reglementările privitoare la astfel de facturi, în respectiva jurisdicţie.

9.09. Plăţile către Distribuitor vor fi efectuate de Companie doar prin transfer bancar direct în contul Distribuitorului, indicat de Distribuitor în momentul completării formularului de înscriere, sau modificat ulterior de Distribuitor. Plăţile nu vor fi efectuate unei terţe persoane, iar drepturile băneşti sau plăţile în sine nu pot fi transferate de către Distribuitor unei terţe persoane.

9.10. Dacă recompensele financiare indicate de o listă de performanţă sunt mai mici decât echivalentul, în moneda locală, a patruzeci de dolari americani ($40 USD), Compania nu va efectua respectiva plată în acea lună, ci o va amâna, adugând-o la recompensele financiare pe luna următoare. Acest lucru va continua până în momentul în care drepturile băneşti cumulate, aşa cum reiese din lista de performanţă, depăşesc echivalentul, în moneda locală, a patruzeci de dolari americani ($40 USD). Doar în acel moment Compania va accepta factura de la Distribuitor şi va efectua plata conform facturii. În jurisdicţiile în care această formă de amânare a plăţii este interzisă, practica Companiei în ceea ce priveşte plata Distribuitorilor pentru valori mai mici decât echivalentul, în moneda locală, a patruzeci de dolari americani ($40 USD) se va conforma legilor sau reglementărilor în vigoare.

9.11. Efectul modificării informaţiilor unui Distribuitor şi/ sau a statutului fiscal se va reflecta doar în listele de performanţă emise după luna în care Distribuitorul aduce la cunoştinţa Companiei aceste modificări. Distribuitorul va suporta orice consecinţe financiare, legale sau fiscale care rezultă din emiterea incorectă a listelor de performanţă şi/ sau din efectuarea incorectă a plăţilor de către Companie, ca rezultat al neglijenţei şi/ sau anunţării cu întârziere a acestor schimbări.

9.12. Dacă Distribuitorul trebuie să plătească Companiei anumite sume de bani, din motivele expuse în secţiunea 9.11 sau din oricare alte motive, Compania, după ce îl va înştiinţa în prealabil pe Distribuitor, va deduce suma datorată din viitoarele drepturi băneşti ale Distribuitorului, în cazul în care această formă de compensaţie este legală în respectiva jurisdicţie. În jurisdicţiile în care această formă de compensaţie este interzisă, Compania va acţiona în conformitate cu reglementările respectivei jurisdicţii.

9.13. Acceptul Distribuitorului de a emite o factură către Companie, cu scopul primirii recompenselor financiare, sau acceptul Distribuitorului de a primi orice fel de plăţi din partea Companiei implică faptul că Distribuitorul respectă toate prevederile fiscale, legale şi financiare, regulile şi reglementările din ţările şi/ sau din jurisdicţiile în care Distribuitorul îşi conduce afacerea în Reţea şi că Distribuitorul conduce o afacere legitimă din toate punctele de vedere, în conformitate cu toate legile referitoare la o astfel de activitate comercială în ţările şi/ sau jurisdicţiile în care Distribuitorul îşi desfoară activitatea. Distribuitorul va suporta toate consecinţele care rezultă din nerespectarea celor mai sus menţionate.

9.14. Distribuitorii care ating nivele superioare de performanţă (minimum 12%), dar nu au obţinut încă autorizaţia de întreprinzător, nu sunt îndreptăţiţi la plata bonusurilor. Totuşi, până la obţinerea autorizaţiei de întreprinzător, aceşti distribuitori sunt îndreptăţiţi să primească un discount de maximum 50% din cumpărăturile personale nete efectuate.

Exemplu: Bonusul dvs. pentru luna ianuarie este de 100 RON. În cursul lunii următoare (februarie), Compania vă va trimite lista de performanţă. Dacă în luna ianuarie cumpărăturile dvs. personale au atins suma netă de minimum 200 RON (valoarea inclusiv TVA, 238 RON), vi se va plăti integral discountul de 100 RON, în baza unei facturi de discount emise de către Companie. Discounturile neplătite datorită neîndeplinirii acestei condiţii se vor cumula şi se vor plăti în lunile în care efectuaţi cumpărăturile necesare.


CalivitaCalivita

Coş  

(gol)

Reduceri

Nu există reduceri în acest moment

Produse noi

Nici un produs nou în acest moment

Calivita Romania pe Facebook