CaliVita® - Responsabilităţile Distribuitorilor

CaliVita®


Asistenta Online

    Ai o problema cu comanda? Intreaba-ne pe Yahoo sau Facebook! Iti raspundem cat putem de repede!

Search

Calivita Romania pe Facebook

Regulament de funcţionare

 

 

Glosar de termeni

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Coordonatele calităţii de Distribuitor

Activităţile Distribuitorilor

Responsabilităţile Distribuitorilor

Punctele Bonus

Nivelele de performanţă

Reduceri pentru Distribuitorii Consumatori

Plata bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

Rabatul Elite

Bonusul Progresiv de Recompensă

Bonusul de Linie Triplă

Statutul de Manager – Prevederi generale

Recompense financiare speciale pentru Manageri

Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense

Comisia de Etică şi Disciplină

Garanţia produselor

Responsabilităţile Distribuitorilor

5.01. Distribuitorul se va comporta şi îşi va conduce activitatea în Reţea în aşa fel încât să respecte în totalitate prevederile Regulamentului.

5.02. Distribuitorul nu are dreptul să afirme şi/sau să insinueze faptul că distribuirea produselor Reţelei şi/sau activităţile de construire a Reţelei implică (a) nicio vânzare şi/ sau (b) scutiri de taxe şi/ sau (c) un venit sigur pe viaţă şi/ sau (d) beneficii maxime pentru un volum minim de muncă.

5.03. Distribuitorului nu îi este permis să îşi desfăşoare activitatea în Reţea cu Distribuitori care nu fac parte din linia sa sponsorială.

5.04. Distribuitorul nu va solicita sau îndemna alţi Distribuitori din afara Grupului său să îşi schimbe Sponsorul existent sau să treacă la altă linie sponsorială.

5.05. Liniile sponsoriale vor fi menţinute şi protejate de Companie şi/sau de Reţea indiferent de circumstanţe, în forma lor iniţială. Dacă părăsirea Reţelei de către un Distribuitor necesită modificarea liniilor sponsoriale, aceste modificări pot fi efectuate doar de Companie, după consultarea în prealabil cu Reţeaua.

5.06. Distribuitorul este de acord că relaţia sa cu Compania şi Reţeaua, şi anume aceea de Distribuitor independent al produselor Reţelei, nu creează o relaţie de patronaj între Companie şi/ sau Reţea şi Distribuitor, nu creează o relaţie angajator/angajat între Companie şi/ sau Reţea şi Distribuitor, o relaţie în care Distribuitorul este considerat agent al Companiei şi/sau Reţelei. Prin urmare, Distribuitorul nu are dreptul de a se prezenta unei terţe persoane ca angajat sau agent al Companiei şi/sau Reţelei şi nici de a susţine că are autoritatea de a reprezenta Compania şi/ sau Reţeaua.

5.07. Distribuitorul poate oferi doar produsele şi serviciile Reţelei Distribuitorilor Reţelei şi/ sau Distribuitorilor în devenire ai Reţelei şi/ sau altor persoane, dacă acţionează în calitate de şi/ sau se prezintă ca Distribuitor independent al produselor Reţelei.

5.08. Distribuitorul poate achiziţiona, cumpăra şi/ sau revinde acele produse ale Reţelei care au primit licenţă de comercializare şi distribuţie din partea instituţiilor de resort din ţara sa.

5.09. Distribuitorul va vinde produsele Reţelei doar în ambalajul original, intact şi nealterat.

5.10. Distribuitorului nu îi este permis să vândă produsele Reţelei unor companii en-gros, brokeri, distribuitori cu amănuntul sau oricărui alt tip de intermediari.

5.11. Distribuitorul va informa imediat atât Compania, cât şi pe sponsorul său, în scris, în cazul în care îi sunt aduse la cunoştinţă orice încălcare a Regulamentului şi/sau comportament neetic în construirea Reţelei.

5.12. Distribuitorul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea legilor care reglementează tipurile de activitate în Reţea în ţara respectivă. Aceasta se referă la toate ţările din care site-ul personal al Distribuitorului sau magazinul on-line CaliVita® pot fi accesate. Aici sunt incluse şi licenţele de activitate care pot fi necesare.

5.13. Distribuitorii nu pot desfăşura activităţi comerciale în cadrul Reţelei sau cu intenţia de a extinde Reţeaua sau cu produsele Reţelei, decât dacă respectă în totalitate prevederea 5.12.

5.14. Distribuitorii sunt singurii responsabili de respectarea în totalitate a Regulamentului, precum şi a instrucţiunilor din partea Companiei şi/ sau a Sponsorilor acestora cu privire la activitatea pe care o desfăşoară.

5.15. Distribuitorii acceptă să fie singurii responsabili de pierderile şi/ sau profiturile lor; incidentele sau eventualele pagube; de respectarea obligaţiilor faţă de angajaţi, terţe persoane sau autorităţi, obligânduse să acţioneze în conformitate cu legislaţia care le reglementează actele şi obligaţiile personale.

5.16. Distribuitorii acceptă să fie autonomi, independenţi legal şi fiscal, nefiind angajaţi ai Companiei şi/ sau Reţelei. Astfel, Compania şi/ sau Reţeaua nu are nicio obligaţie prezentă sau viitoare de a participa la fondul de pensii, asigurări sociale, sănătate sau altele de acest tip.

5.17. Distribuitorul nu se va angaja în nicio activitate care, în opinia Companiei, aduce prejudicii reputaţiei CaliVita® International, Reţelei, precum şi Distribuitorilor individuali sau Distribuitorilor în general, Companiei, managementului Companiei sau produselor Reţelei.

5.18. Distribuitorul nu va face afirmaţii false sau înşelătoare cu privire la CaliVita® International şi/ sau la produsele Reţelei şi/ sau la Reţea şi/ sau la oricare alt Distribuitor şi/ sau la Companie.

5.19. În nicio jurisdicţie nu există corpuri legislative care să aprobe, să andoseze sau să sancţioneze un produs, folosirea respectivului produs, un plan de marketing sau un plan de distribuţie. Prin urmare, Distribuitorii nu vor afirma sau insinua că aspectele operaţiunilor şi/ sau produselor Companiei şi/ sau Reţelei, sau Compania, Reţeaua, sau orice produs al Reţelei, sau folosirea oricărui produs al Reţelei sunt aprobate, andosate sau sancţionate de vreun corp legislativ dintr-o anumită jurisdicţie.

5.20. Distribuitorul are dreptul să utilizeze materialul publicat de Companie şi/ sau Reţea în scopul dezvoltării activităţii sale în Reţea. Distribuitorul poate, de asemenea, pe propria cheltuială, să comande, să producă şi să folosească propriul material publicitar şi informativ, pentru promovarea activităţii în Reţea, însă doar dacă materialul produs de Distribuitor este trimis, mai întâi, Companiei pentru aprobare, înainte de a fi folosit.

5.21. În cazul în care Distribuitorul îşi produce propriul material, fără a ţine cont de aprobarea Companiei de a folosi un astfel de material, Distribuitorul va fi singurul responsabil să se asigure că un astfel de material şi utilizarea sa respectă în totalitate legile şi reglementările juridice cu privire la astfel de materiale şi că acest material nu reprezintă o violare a dreptului de autor şi marcă înregistrată din nicio ţară sau jurisdicţie şi nu face nicio afirmaţie falsă sau derutantă cu privire la Distribuitor, Companie, Reţea sau la produsele Reţelei.

5.22. Distribuitorul îşi poate crea şi menţine propriul site independent, folosind denumirea, logo-ul, imaginile produselor, informaţii despre produse, informaţii despre Companie sau Reţea sau orice alte informaţii legate de aspectele sistemului de marketing CaliVita® International, în scopul dezvoltării afacerii sale CaliVita®. Pentru aceasta, Distribuitorul are nevoie în prealabil de permisiunea Companiei. Mai mult, site-ul trebuie să respecte toate condiţiile specificate în Regulamentul Prezentărilor Web CaliVita® International. Pentru informaţii cu privire la acest regulament vă rugăm să contactaţi sediul central al Companiei din ţara dumneavoastră sau să vizitaţi site-ul oficial CaliVita® International la www.calivita.com.

5.23. CaliVita® International le permite Distribuitorilor să îşi creeze propriul magazin on-line pe site-ul CaliVita®. Pentru un astfel de magazin nu este necesar permisiunea prealabilă a Companiei. Deoarece CaliVita® pune la dispoziţia Distribuitorilor această funcţie pe site-ul său oficial, toţi Distribuitorii care îşi creează propriul magazin on-line CaliVita® îşi asumă întreaga responsabilitate că magazinul lor respectă toate prevederile Regulamentului Prezentărilor Web CaliVita® International. Pentru informaţii cu privire la acest regulament vă rugăm să contactaţi sediul central al Companiei din ţara dumneavoastră sau să vizitaţi site-ul oficial CaliVita® International la www.calivita.com.

5.24. În cazul în care încălcarea, de către Distribuitor, a oricăreia din prevederile de la secţiunile 5.12-5.23 se soldează cu o sancţiune penală şi/ sau răspundere civilă şi/ sau prejudicii, indiferent de ţară sau jurisdicţie, Distribuitorul va fi singurul responsabil, urmând să suporte toate sancţiunile şi/ sau prejudiciile.

5.25. În cazul în care se aplică prevederea 5.24, Distribuitorul trebuie să anunţe imediat Compania despre iniţierea oricăror acţiuni civile şi/ sau penale împotriva sa, ca rezultat sau consecinţă a activităţii acestuia în Reţea.

5.26. Orice Distribuitor care încalcă prevederile Regulamentului este de acord să fie sancţionat de Comisia de Disciplină şi Etică a CaliVita® International în modul considerat adecvat de către aceasta. Vă rugăm consultaţi secţiunea 16.00 pentru mai multe informaţii cu privire la Comisia de Disciplină şi Etică a CaliVita® International.

5.27. Distribuitorii pot participa şi la alte sisteme de marketing în reţea, însă doar ca utilizatori finali (consumatori).

5.28. Toate informaţiile din baza de date a Companiei legate de liniile superioare, liniile inferioare şi genealogia Reţelei reprezintă proprietatea Companiei. Distribuitorii trebuie, în permanenţă, să trateze aceste informaţii ca fiind confidenţiale şi proprietatea Companiei. Folosirea acestor informaţii de către un Distribuitor sau fost Distribuitor care nu a fost special autorizat de Companie în acest sens constituie uz de informaţii particulare şi se poate solda cu sancţiuni împotriva Distribuitorului, inclusiv cu anularea calităţii de Distribuitor, sau poate avea ca rezultat măsuri legale împotriva fostului Distribuitor.

5.29 Toată corespondenţa din partea Companiei şi/ sau a CaliVita® International, sub orice formă, adresată direct unui anumit Distribuitor sau Distribuitori, va fi considerată de respectivul Distribuitor sau Distribuitori strict confidenţială şi destinată uzului exclusiv al Distribuitorului sau Distribuitorilor respectivi. Distribuitorului sau Distribuitorilor destinatari nu le este permis, sub nicio formă, să multiplice, să distribuie, să pună în circulaţie, să publice sau să retrimită această corespondenţă unor terţe persoane, fără acordul anterior scris al Companiei.


CalivitaCalivita

Coş  

(gol)

Reduceri

Nu există reduceri în acest moment

Produse noi

Nici un produs nou în acest moment

Calivita Romania pe Facebook