CaliVita® - Coordonatele calităţii de Distribuitor

CaliVita®


Asistenta Online

    Ai o problema cu comanda? Intreaba-ne pe Yahoo sau Facebook! Iti raspundem cat putem de repede!

Search

Calivita Romania pe Facebook

Regulament de funcţionare

 

 

Glosar de termeni

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Coordonatele calităţii de Distribuitor

Activităţile Distribuitorilor

Responsabilităţile Distribuitorilor

Punctele Bonus

Nivelele de performanţă

Reduceri pentru Distribuitorii Consumatori

Plata bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

Rabatul Elite

Bonusul Progresiv de Recompensă

Bonusul de Linie Triplă

Statutul de Manager – Prevederi generale

Recompense financiare speciale pentru Manageri

Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense

Comisia de Etică şi Disciplină

Garanţia produselor

Coordonatele calităţii de Distribuitor

3.01. Calitatea de Distribuitor se obţine în urma completării şi semnării formularului de înscriere în Reţea, precum şi a cumpărării oricărui produs din Reţea care deţine numărul necesar de PC. Calitatea de Distribuitor devine validă şi intră în vigoare după emiterea Codului de Distribuitor, de către Companie, în numele Reţelei.

3.02. O companie sau organizaţie care solicită calitatea de Distribuitor trebuie să furnizeze, în momentul completării formularului de înscriere, dovada împuternicirii persoanei (persoanelor) care semnează formularul de înscriere, precum şi alte documente, în numele companiei sau organizaţiei respective. Dovezile trebuie să indice că persoana (persoanele) care semnează are autoritatea legală de a semna în numele companiei sau al organizaţiei şi de a implica compania sau organizaţia în contracte legale. Aceste dovezi trebuie să includă, acolo unde este cazul, o copie a contractului de muncă sau asociere, o copie a statutului companiei, o copie a acordului de parteneriat sau sindicat sau trust, precum şi hotărârea sau autorizarea semnată din partea companiei sau organizaţiei că persoana (persoanele) respectivă este împuternicită să semneze în numele companiei sau al organizaţiei.

3.03. Prin acceptarea calităţii de Distribuitor în Reţea, în urma completării şi semnării formularului de înscriere în Reţea şi/ sau utilizarea Codului de Distribuitor pentru a cumpăra produse din Reţea, Distribuitorul este de acord cu termenii şi condiţiile calităţii de Distribuitor în Reţea, aşa cum au fost prezentate în toate publicaţiile Companiei şi/ sau ale Reţelei, şi se obligă să respecte aceşti termeni şi aceste condiţii.

3.04. Toate Codurile de Distribuitor sunt proprietatea Companiei. Distribuitorii sau Reprezentanţii pot folosi doar Codurile de Distribuitor care le-au fost emise de către Companie în momentul înscrierii în Reţea.

3.05. Dreptul de a folosi un anumit Cod de Distribuitor poate fi transferat sau alienat doar cu acordul anterior scris al Companiei, indiferent dacă acest lucru se realizează prin vânzare, cadou, moştenire, modificare a statutului legal al companiei sau organizaţiei Distribuitoare, sau prin orice alte mijloace.

3.06. Pentru ca Reţeaua să funcţioneze, este necesar transferul informaţiilor între computerele din Reţea sau/ şi companiile sale administrative şi/ sau entităţile sale afiliate. Distribuitorul este de acord ca Reţeaua şi/ sau Compania să transfere informaţiile despre Distribuitor către sau între oricare dintre entităţile afiliate, subsidiare şi asociate ale Companiei şi/ sau Reţelei, în scopul desfăşurării normale a activităţilor din Reţea.

3.07. Calitatea de Distribuitor rămâne valabilă până la sfârşitul anului calendaristic, excepţie făcând cazul în care calitatea de Distribuitor a fost obţinută între 1 septembrie şi 31 decembrie. Într-o astfel de situaţie, calitatea iniţială de Distribuitor va fi valabilă până la sfârşitul următorului an calendaristic.

3.08. Reînnoirea calităţii de Distribuitor pentru anul următor se poate face prin cumpărarea, de către Distribuitor, a produselor din Reţea care să deţină un anumit număr de PC, între data de 1 septembrie a anului curent de Distribuitor şi data de 28 februarie (sau 29 februarie, în cazul anilor bisecţi) a următorului an de Distribuitor.

3.09. La cumpărarea produselor stabilite pentru dobândirea calităţii de Distribuitor sau pentru reînnoirea calităţii de Distribuitor în Reţea, Distribuitorul va primi PB.

3.10. Dacă un Distribuitor nu şi-a reînnoit calitatea de Distribuitor, conform prevederii 3.08, până la data de 1 martie a anului de reînnoire, Compania îi va anula calitatea de Distribuitor începând cu data de 1 martie a anului de reînnoire. Chiar dacă Distribuitorii a căror calitate de Distribuitor a fost astfel anulată încă mai sunt consideraţi Distribuitori în Reţea în primele două (2) luni ale anului, aceştia, după ce le-a fost anulată calitatea de Distribuitor, pierd toate drepturile la plăţile care li se cuvin pentru cele două luni. Această prevedere nu se aplică în jurisdicţiile care interzic astfel de acţiuni. În aceste jurisdicţii, Compania va trata dreptul la plăţi în conformitate cu legile şi reglementările în vigoare.

3.11. Distribuitorul este obligat să raporteze Companiei orice modificări survenite în informaţiile furnizate în formularul de înscriere în Reţea, inclusiv modificările statutului de impozitare a Distribuitorului, cel târziu până la data de 5 a lunii imediat următoare lunii în care a survenit modificarea sau în decurs de 14 zile calendaristice de la data la care a survenit modificarea. Toate consecinţele apărute ca rezultat al neraportării la timp a modificărilor survenite în informaţiile şi/ sau statutul Distribuitorului, aşa cum s-a subliniat în această prevedere, vor fi suportate în întregime de către Distribuitor.

3.12. Calitatea de Distribuitor poate fi anulată de Distribuitor prin intermediul unei cereri scrise adresate Reţelei şi trimisă Companiei. În urma înştiinţării, de către Companie, că i-a fost anulată calitatea de Distribuitor, Distribuitorului care a solicitat anularea îi vor fi retrase toate drepturile, obligaţiile şi privilegiile care decurgeau din calitatea de Distribuitor, inclusiv dreptul de a folosi Codul de Distribuitor.

3.13. Reţeaua şi/ sau Compania îşi rezervă dreptul de a respinge o cerere de înscriere în Reţea, de reînnoire a calităţii de Distribuitor sau de a anula o calitate de Distribuitor existentă, indiferent de motiv. În cazul în care cererea de reînnoire a calităţii de Distribuitor a fost respinsă sau calitatea de Distribuitor a fost anulată, Distribuitorului respectiv i se vor anula imediat toate drepturile şi privilegiile care decurgeau din calitatea de Distribuitor şi îi vor fi retrase toate drepturile la recompense prezente sau viitoare din partea Companiei şi/ sau Reţelei, excepţie făcând drepturile inalienabile câştigate de Distribuitor şi recunoscute de Companie, până la data anulării sau nereînnoirii calităţii de Distribuitor, inclusiv.

3.14. Distribuitorul care a solicitat anularea calităţii sale de Distribuitor sau a cărui calitate de Distribuitor a fost anulată de către Reţea şi/ sau Companie poate solicita să se alăture din nou Reţelei după o perioadă de şase (6) luni de la anularea calităţii de Distribuitor. Dacă cererea de reînscriere este acceptată de Reţea, prin intermediul Companiei, fostul Distribuitor se va alătura Reţelei ca nou Distribuitor, fără a mai avea nicio legtură cu Grupul sau linia sponsorială anterioară.

3.15. Pot deveni Distribuitori:

3.15.1 Orice persoană majoră.

3.15.2 Orice companie sau organizaţie cu entitate legală separată, înregistrată la Registrul Comerţului din ţara în care respectiva companie sau organizaţie doreşte să devină Distribuitor.

3.15.3 Orice companie sau organizaţie fără entitate legală separată, înregistrată la Registrul Comerţului din ţara în care respectiva companie sau organizaţie doreşte să devină Distribuitor.

3.16. Un Distribuitor poate deţine o singură calitate de Distribuitor în cadrul Reţelei. Distribuitorul sau, în cazul unei companii sau organizaţii Distribuitoare, Reprezentantul (Reprezentanţii) acesteia nu îşi pot desfăşura activitatea în Reţea sub un Cod de Distribuitor diferit.

3.17. O companie sau organizaţie Distribuitoare poate desemna şi înregistra maximum două persoane ca Reprezentanţi. Compania sau organizaţia Distribuitoare acceptă că desemnarea şi înregistrarea Reprezentantului sau Reprezentanţilor constituie împuternicirea legală, din partea companiei sau a organizaţiei Distribuitoare, a Reprezentantului(lor) său de a-şi desfăşura activitatea în cadrul Companiei sau Reţelei, în numele companiei sau organizaţiei Distribuitoare.

3.18. Dacă o companie sau organizaţie Distribuitoare a desemnat doi Reprezentanţi, atunci cei doi Reprezentanţi vor avea drepturi egale de a folosi Codul de Distribuitor şi drepturi egale de a participa, dacă Distribuitorul respectiv s-a calificat şi/ sau a fost invitat, la evenimentele organizate de Companie şi/ sau de Reţea.

3.19. Reprezentanţii companiilor sau organizaţiilor Distribuitoare trebuie să se conformeze aceluiaşi Regulament şi cod de conduită ca toţi Distribuitorii. Compania sau organizaţia Distribuitoare, patronul acesteia, conducerea şi/ sau directorii săi sunt responsabili în totalitate şi trebuie să cunoască în fiecare moment acţiunile Reprezentantului (Reprezentanţilor) lor legal în ceea ce priveşte activitatea acestuia (acestora) în cadrul Reţelei.

3.20. Reprezentanţii companiilor sau organizaţiilor Distribuitoare nu pot deveni Distribuitori individuali.

3.21. În ceea ce priveşte companiile sau organizaţiile Distribuitoare, doar Reprezentantul (Reprezentanţii) unei astfel de companii sau organizaţii Distribuitoare poate (pot) participa la evenimentele şi/ sau activităţile Companiei şi Reţelei, în afara cazului în care Compania acceptă, înaintea unui astfel de eveniment şi/ sau activitate, să permită unei persoane, alta decât Reprezentantul, care face parte din compania sau organizaţia Distribuitoare, să fie prezentă şi/ sau să participe la respectivul eveniment sau activitate.

3.22. Un Distribuitor sau un Reprezentant al unei companii sau organizaţii Distribuitoare, în urma invitaţiei Reţelei şi/ sau Companiei de a participa la un seminar al succesului, excursie, reuniune festivă sau altă întâlnire sau eveniment organizat de Reţea şi/ sau Companie, are dreptul de a invita un membru al familiei sale pentru a-l însoţi la eveniment. Dacă o companie sau organizaţie Distribuitoare şi-a desemnat doi Reprezentanţi, atunci la eveniment vor putea participa doar cei doi Reprezentanţi.

3.23. Indiferent de faptul că Reţeaua şi/ sau Compania acoperă în totalitate sau parţial costurile excursiei pentru un Distribuitor sau Reprezentant şi/ sau pentru familia Distribuitorului sau Reprezentantului şi/ sau pentru alţi oaspeţi ai Distribuitorului sau Reprezentantului, nici Compania şi nici Reţeaua nu sunt răspunzătoare de pierderile, pagubele, accidentările sau decesele survenite oricăreia dintre persoanele menţionate mai sus, ca rezultat al faptului că au participat la acea excursie, în orice loc ar surveni acestea. Acceptând să participe la excursie, persoanele menţionate îşi asumă în totalitate responsabilitatea pentru orice evenimente, incidente şi/ sau consecinţe ale participării la excursie, în orice loc ar surveni acestea.

3.24. Un cuplu (soţ şi soţie) se poate alătura Reţelei sub un Cod unic de Distribuitor şi poate constitui o echipă pentru a-şi construi afacerea în Reţea.

3.25 Alternativ prevederii 3.24, soţul/ soţia unui Distribuitor se poate alătura Reţelei ca Distribuitor individual, având un Cod separat de Distribuitor, însă doar în cadrul aceleiaşi linii sponsoriale.

3.26 Toţi noii Distribuitori vor primi din partea Companiei un pachet de începător cu materiale informative despre Reţea şi vor beneficia de asistenţă în activitatea din cadrul Reţelei. Conţinutul pachetului de începător poate varia de la ţară la ţară.

3.27 Toţi Distribuitorii vor primi o dată la două luni revista Reţelei, CaliNews®. Revista va fi trimisă la adresa indicată în formularul de înscriere în Reţea sau la ultima adresă anunţată de Distribuitor.

3.28 Toţi Distribuitorii au dreptul să îşi deschidă propriul magazin on-line CaliVita® pe site-ul CaliVita® şi/ sau să îşi facă un site propriu independent în scopul dezvoltării afacerii CaliVita®. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultaţi prevederile 5.22 şi 5.23, precum şi Regulamentul Prezentărilor Web CaliVita® International.


CalivitaCalivita

Coş  

(gol)

Reduceri

Nu există reduceri în acest moment

Produse noi

Nici un produs nou în acest moment

Calivita Romania pe Facebook