CaliVita® - Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

CaliVita®


Asistenta Online

    Ai o problema cu comanda? Intreaba-ne pe Yahoo sau Facebook! Iti raspundem cat putem de repede!

Search

Calivita Romania pe Facebook

Regulament de funcţionare

 

 

Glosar de termeni

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Coordonatele calităţii de Distribuitor

Activităţile Distribuitorilor

Responsabilităţile Distribuitorilor

Punctele Bonus

Nivelele de performanţă

Reduceri pentru Distribuitorii Consumatori

Plata bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

Rabatul Elite

Bonusul Progresiv de Recompensă

Bonusul de Linie Triplă

Statutul de Manager – Prevederi generale

Recompense financiare speciale pentru Manageri

Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense

Comisia de Etică şi Disciplină

Garanţia produselor

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

2.01. Dreptul de a stabili TOATE regulile şi condiţiile de operare a Reţelei îi revine în exclusivitate Proprietarului Sistemului CaliVita® International. Administrarea Regulamentului şi a condiţiilor de operare este dreptul exclusiv al Companiei.

2.02. Versiunea modificată, revăzută sau actualizată a Regulamentului (noul Regulament) intră în vigoare în a opta (8) zi calendaristică de la data afişării noului Regulament pe site-ul oficial al Reţelei (www.calivita.com). De la data intrării în vigoare a noului Regulament, acesta va fi singurul valabil, toate versiunile anterioare ale Regulamentului devenind inoperante.

2.03. Distribuitorilor le revine în totalitate responsabilitatea de a se familiariza cu noul Regulament înainte de data la care acesta intră în vigoare şi de a se conforma noului Regulament din momentul în care acesta intră în vigoare, fără nicio înştiinţare specială din partea Companiei, în afară de precizările de la secţiunea 2.02.  

2.04. Se subînţelege că noul Regulament este acceptat de toţi Distribuitorii, în afara cazului în care Distribuitorii îşi exprimă dezacordul în scris, printr-o înştiinţare trimisă Companiei la sediul central din ţară, prin e-mail, poştă, curier sau depusă personal, până la următoarele date: în cazul e-mail-urilor, conform datei de expediere indicat în e-mail, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Regulament; în cazul înştiinţărilor trimise poştal, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Regulament, conform datei poştei; în cazul înştiinţărilor trimise prin curier, acestea trebuie ridicate de curier de la adresa expeditorului, conform datei de pe lista de colete, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Regulament; înştiinţările depuse personal de Distribuitori trebuie să ajungă la sediul central pe ţară al Companiei în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Regulament.

2.05. În afara cazului în care se aplică prevederile de la secţiunea 2.04, se va subînţelege că Distribuitorii sunt de acord cu noul Regulament, o dată cu acceptarea primei plăţi din partea Companiei.

2.06. Eşecul Companiei şi/ sau al Reţelei de a-şi exercita drepturile acordate de Regulament sau acordarea dreptului, de către Companie şi/ sau Reţea, de a se efectua o acţiune care contravine prevederilor Regulamentului, sau existenţa unei practici sau a unui obicei care contravine prevederilor Regulamentului, nu constituie o derogare a Companiei sau a Reţelei de la dreptul lor de a solicita Distribuitorilor respectarea tuturor prevederilor Regulamentului.

2.07. Regulile expuse în acest document se doresc a respecta toate legile şi reglementările din jurisdicţiile în care sunt distribuite produsele Reţelei şi/ sau în care Compania administrează activitatea Reţelei. În cazul în care oricare din prevederile Regulamentului şi, prin urmare, aplicarea acestora, se demonstrează a fi invalide şi neexecutorii într-o anumită jurisdicţie, prevederea şi aplicarea acesteia se vor conforma legilor sau reglementărilor aplicabile în respectiva jurisdicţie.

2.08. Modificarea oricărei prevederi sau a aplicării oricărei prevederi, în scopul respectării reglementărilor dintr-o anumită jurisdicţie, aşa cum s-a descris în secţiunea 2.07, nu afectează celelalte prevederi ale Regulamentului sau aplicarea acestora în jurisdicţia respectivă. Mai mult, o astfel de modificare într-o anumită jurisdicţie nu afectează celelalte prevederi ale Regulamentului sau aplicarea acestora în alte jurisdicţii.


CalivitaCalivita

Coş  

(gol)

Reduceri

Nu există reduceri în acest moment

Produse noi

Nici un produs nou în acest moment

Calivita Romania pe Facebook