CaliVita® - Glosar de termeni

CaliVita®


Asistenta Online

    Ai o problema cu comanda? Intreaba-ne pe Yahoo sau Facebook! Iti raspundem cat putem de repede!

Search

Calivita Romania pe Facebook

Regulament de funcţionare

 

 

Glosar de termeni

Stabilirea, modificarea şi acceptarea Regulamentului

Coordonatele calităţii de Distribuitor

Activităţile Distribuitorilor

Responsabilităţile Distribuitorilor

Punctele Bonus

Nivelele de performanţă

Reduceri pentru Distribuitorii Consumatori

Plata bonusurilor pentru nivelele nominale de performanţă

Rabatul Elite

Bonusul Progresiv de Recompensă

Bonusul de Linie Triplă

Statutul de Manager – Prevederi generale

Recompense financiare speciale pentru Manageri

Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense

Comisia de Etică şi Disciplină

Garanţia produselor

Glosar de termeni

Glosar de termeni

În cele ce urmează vă prezentăm glosarul termenilor utilizaţi în acest document. Glosarul termenilor din document formează o parte integrantă şi inalienabilă a Regulamentului de Funcţionare CaliVita® International.   

1.01. Reţeaua – Reţeaua CaliVita® International, formată din toţi Distribuitorii săi, la nivel global, cu ajutorul cărora sunt distribuite produsele. Reţeaua funcţionează într-o manieră asemănătoare în toate ţările în care Distribuitorii (vezi în continuare) săi domiciliază şi/ sau îşi desfăşoară activitatea.
1.02. Compania – Compania şi/ sau companiile care au dreptul legal de a folosi marca şi denumirea CaliVita® International într-o anume ţară şi care este/ sunt responsabile de administrarea Reţelei în ţara respectivă.
1.03. Regulamentul – Setul de reguli şi reglementări care guvernează toate aspectele legate de distribuţia produselor Reţelei, inclusiv (dar nu numai) acest document.
1.04. Distribuitor(i) – Persoane fizice, companii sau organizaţii care sunt înregistrate de Companie ca Distribuitori independenţi ai produselor Reţelei. În Regulamentul de Funcţionare a Reţelei, termenul „Distribuitor” se aplică Distribuitorilor individuali, companiilor şi organizaţiilor Distribuitoare, precum şi Reprezentanţilor companiilor şi organizaţiilor Distribuitoare (vezi „Reprezentant”). Utilizarea termenilor „Distribuitor(i)” şi/ sau „Reprezentant(i)” în acest document nu semnifică şi nu implică faptul că Distribuitorii şi/ sau Reprezentanţii sunt angajaţi ai Companiei sau au vreo legătură cu Compania în afara faptului de a fi distribuitori independenţi ai produselor Reţelei. Distribuitorii se încadrează în trei categorii, şi anume: Distribuitor Consumator, Distribuitor Plin (cu drepturi depline) şi Manager (vezi în continuare). Aceste categorii sunt determinate de totalul Punctelor Bonus de Grup (PBG) şi Punctelor Bonus Personale (PBP) (vezi în continuare) cumulate de Distribuitor într-o perioadă specificată de timp, precum şi de o serie de alţi factori.
1.05. Distribuitor Consumator – Distribuitorii care ating nivelele de 4%, 7% sau 10%, cunoscute şi sub denumirea de „Nivele de Performanţă de Consumator”, care le permite acestora să obţină reduceri suplimentare la cumpărarea produselor la preţ de Distribuitor.
1.06. Distribuitor Plin – Distribuitorii care ating nivelele de 12%, 15%, 18% sau 21%, cunoscute şi sub denumirea de „Nivele Nominale de Performanţă”, care îi califică pentru plăţi bonus în numerar din partea Companiei, dacă îndeplinesc anumite condiţii.
1.07. Manager – Titulatura Distribuitorilor care ating un anumit nivel de dezvoltare a afacerii şi îndeplinesc condiţiile stabilite. Există 16 nivele diferite ale statutului de Manager, iar fiecare nivel are condiţii specifice de calificare şi recompense financiare diferite, aşa cum se arată în secţiunea Statutul de Manager – Condiţii de calificare şi recompense a acestui document (15.00).
1.08. Nivel(e) – Procentele progresive, stabilite în prealabil, pe care un Distribuitor le poate obţine atât ca reduceri, în cazul Distribuitorilor Consumatori, cât şi ca plăţi bonus în numerar, în cazul Distribuitorilor Plini sau Managerilor. Nivelele sunt determinate de totalul Punctelor Bonus de Grup (PBG) şi Punctelor Bonus Personale (PBP) dintr-o anumită lună, precum şi de alţi factori. Nivele pot fi, după cum urmează: 4%, 7%, 10%, 12%, 15%, 18% şi 21%. Primele trei nivele, de 4%, 7% şi 10%, sunt numite Nivele de Performanţă de Consumator, iar următoarele patru, de 12%, 15%, 18% şi 21%, sunt numite Nivele Nominale de Performanţă. Consultaţi secţiunea 7.00 Nivele de performanţă.
1.09. Reprezentant – Persoana delegată de o companie sau organizaţie Distribuitoare să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Reţelei, în numele şi în beneficiul companiei sau organizaţiei Distribuitoare. Termenul Distribuitor(i), folosit în toate prevederile Regulamentului, îi include şi pe Reprezentanţii companiilor şi organizaţiilor Distribuitoare, indiferent de faptul că acest lucru este sau nu explicit exprimat într-o anumită prevedere.  
1.10. Cod de Distribuitor – Numărul unic al fiecărui Distribuitor, format din zece (10) cifre, care îi permite Distribuitorului să cumpere produsele Reţelei la preţ de Distribuitor (vezi în continuare) şi, de asemenea, permite Companiei şi/ sau Reţelei să calculeze Punctele Bonus şi alte drepturi ale Distribuitorului.
1.11. Preţ de Distribuitor – Preţul la care Distribuitorii au dreptul să cumpere produsele Reţelei de la Companie. Preţul oficial recomandat de vânzare cu amănuntul practicat de Reţea este cu 33% mai mare decât preţul de Distribuitor.
1.12. An de Distribuitor – Calitatea de Distribuitor în cadrul Reţelei are durata de un an şi trebuie reînnoită anual. Anul de Distribuitor corespunde, de obicei, anului calendaristic (de ex. de la 1 ianuarie la 31 decembrie).  
1.13. An fiscal – Anul financiar al companiei care administrează Reţeaua într-o anumită ţară. Anul fiscal reprezintă perioada utilizată pentru determinarea nivelului anual de performanţă al unui Distribuitor şi a tuturor drepturilor care pot decurge de aici. Anul fiscal nu corespunde neapărat anului de Distribuitor şi/ sau celui calendaristic.
1.14. Linii sponsoriale – Deoarece o persoană, companie sau organizaţie poate deveni Distribuitor al produselor Reţelei doar dacă este sponsorizată de un alt Distribuitor, există o legătură strânsă între Distribuitorul sponsor, noul Distribuitor sponsorizat şi toate persoanele, companiile sau organizaţiile care, în consecinţă, devin Distribuitori, ca rezultat direct sau indirect al activităţii de sponsorizare a noului Distribuitor.
1.15. Grup – Cu toate că există o legătură între Distribuitor şi Sponsorii superiori ai acestuia, în acest document termenul „Grup” se referă doar la „liniile inferioare” ale Distribuitorului, adică la toţi cei care devin Distribuitori ca rezultat direct sau indirect al activităţii de sponsorizare a unui anumit Distribuitor. Afacerea colectivă a Grupului unui Distribuitor cu produsele Reţelei este utilizată pentru determinarea Punctelor Bonus de Grup (vezi în continuare) şi a Punctelor Comerciale de Grup (vezi în continuare), care, la rândul lor, sunt adăugate la Punctele Bonus Personale ale Distribuitorului (vezi în continuare) şi la Punctele Comerciale Personale (vezi în continuare), pentru a determina drepturile financiare ale Distribuitorului pentru o anumită lună.
1.16. Puncte Bonus (PB) – Fiecărui produs comercializat în Reţea îi corespunde un anumit număr de Puncte Bonus, care sunt primite la cumpărarea respectivului produs. Punctele Bonus obţinute de un Distribuitor, împreună cu Punctele Bonus obţinute de Grupul Distribuitorului, sunt calculate de Companie şi reprezintă unul dintre factorii principali utilizaţi pentru determinarea nivelului lunar de performanţă a Distribuitorului (vezi în continuare).
1.17. Puncte Bonus Personale (PBP) – Punctele Bonus pe care un Distribuitor le obţine în urma cumpărăturilor personale de produse.
1.18. Puncte Bonus de Grup (PBG) – Totalul de Puncte Bonus obţinute în urma cumpărăturilor personale ale Distribuitorului, a cumpărăturilor colective ale Grupului direct sponsorizat de Distribuitor şi ale Membrilor sponsorizaţi.
1.19. Puncte Bonus Grup Personal (PBGP) – Valoarea Punctelor Bonus calculată prin deducerea PBG ale tuturor Grupurilor de 21% direct sponsorizate din totalul de PBG.
1.20. Puncte Comerciale (PC) – Fiecărui produs comercializat în cadrul Reţelei îi corespunde un anumit număr de Puncte Comerciale, care sunt folosite de Companie pentru calcularea drepturilor lunare ale Distribuitorului. Punctele Comerciale nu corespund neapărat Punctelor Bonus.
1.21 Puncte Comerciale Personale (PCP) – Punctele Comerciale ale unui Distribuitor, obţinute în urma cumpărăturilor personale de produse.
1.22. Puncte Comerciale de Grup (PCG) – Punctele Comerciale obţinute în urma cumpărăturilor colective ale Grupului unui Distribuitor.
1.23 Puncte Comerciale de Grup Personal (PCGP) – Suma Punctelor Comerciale calculată prin deducerea PCG ale unui Grup de 21% direct sponsorizat din totalul de PCG.  
1.24. CaliNews – Revista publicată de Reţeaua CaliVita® International în cooperare cu Compania.
1.25. Produs Elite – Produs ce aparine unui grup special de produse. Produsele care aparţin acestui grup, pe lângă PB, deţin şi Puncte Bonus Elite (PBE) (Acestea sunt specificate în lista de preţuri a fiecărei ţări).
1.26. Rabatul Elite – Toţi membrii Reţelei ale căror cumpărături lunare de produse din categoria Elite ating valoarea de 400 PBP au dreptul la o reducere suplimentară de 10%, în cazul fiecărei achiziţionări de produse din această categorie peste această valoare, reducere numită Rabatul Elite.
1.27. Sistemul Progresiv de Recompensă –  Toţi membrii Reţelei care ating statutul de Distribuitor au posibilitatea de a-şi creşte plata nominală cu un anumit procent, dacă îndeplinesc condiţiile Sistemului Progresiv de Recompensă.
1.28. Garanţia Minimă – Dacă linia directă a unui Manager atinge, la rândul său, nivelul de Manager,  în locul Premiului Managerial, obţine dreptul la plata Garanţiei Minime. Aceasta reprezintă suma minimă pe care un Manager i-o plăteşte Sponsorului său superior.
1.29. Nivel de Performanţă – În cadrul sistemului global CaliVita® International, nivelul de 21% poate fi atins cumpărând produse în valoare de 95.000 PBG, în timp ce valoarea în USD necesară pentru o astfel de performanţă este numită „Nivel de Performanţă”. Compania determină separat „Nivelul Nominal de Performanţă” pentru fiecare ţară.*
* Media tuturor nivelelor nominale de performanţă din diferite ţări este numită „Nivel Mediu Global de Performanţă”.

CalivitaCalivita

Coş  

(gol)

Reduceri

Nu există reduceri în acest moment

Produse noi

Nici un produs nou în acest moment

Calivita Romania pe Facebook